Elk kind groeit op De Klim-Op

Aanvraag verlof voor uw kind

Het aanvragen van verlof wordt gedaan via Ouderportaal. Hierin staat de module 'absentie & verlof'. Hiermee kunt u uw kind afwezig melden wegens ziekte, maar ook verlof aanvragen. Bij absentie krijgt u antwoord van de betreffende leerkracht en bij een aanvraag voor verlof zal de directeur u antwoorden.